[MINH HUỆ 10-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Nội Mông Cổ (6); Ba Lâm Tả kỳ, Xích Phong (5); Hô Luân Bối Nhĩ; Xích Phong (4); Tích Lâm Quách Lặc.

Nhóm học Pháp ở huyện Tùng Sơn, thành phố Xích Phong (2); Nguyên Bảo Sơn, Xích Phong.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/内蒙古大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442395.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share