[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Cát Lâm; huyện Liễu Hà (8); Thông Hóa; Bạch Thành (3); Liêu Nguyên (4); Biên Diên; huyện Lê Thụy.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/吉林省大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442490.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share