[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (1); thành phố Tuy Hóa (1); thành phố Mẫu Đơn Giang (9); thành phố Song Áp Sơn (1); thành phố Hắc Hà (1); thành phố Y Xuân (7); Kiến Tam Giang (1); thành phố Thất Đài Hà (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442501.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share