[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Bắc tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Hoàng Thạch; Vũ Hán; Đường Dương La thuộc thành phố Vũ Hán (3); khu du lịch Đông Hồ, Vũ Hán; Tùy Châu; khu công nghiệp Bồ Phưởng, thành phố Xích Bích; cục công an quận Kinh Châu (5); Vũ Hán; khu Đông Tây Hồ; khu Hán Cương; phường Đông Mã; khu Giang Hạ; Kinh Môn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442496.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share