[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tây An tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tây An (12); khu Cao Lăng (2); khu Lâm Đồng (1); khu Bi Lâm (1); miếu Hồ Gia (1); khu Bá Kiều (1); khu Liên Hồ (1); khu Vị Ương (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/西安大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442428.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share