[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thạch Gia Trang tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thạch Gia Trang (7); khu Dụ Hoa (1); huyện Nguyên Thị (6); huyện Tỉnh Hình (4); khu Trường An (1); thành phố Tân Tập (2); khu Kiều Tây (3); Đàm Cố (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/石家庄大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–442461.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share