[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cáp Nhĩ Tân tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cáp Nhĩ Tân (5); thành phố Ngũ Thường (4); huyện Mộc Lan (1); khu Hương Phường (3); huyện Thông Hà (2); khu Đạo Lý (4); khu A Thành (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–442444.html

Đăng ngày 11-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share