[MINH HUỆ 10-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp trong quân đội tại Trung Quốc đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Quân đội Trung Quốc (5); tỉnh Quảng Đông (2); Bắc Kinh (4); tỉnh Hồ Nam (1); tỉnh Giang Tô (2); tỉnh Sơn Tây (3); tỉnh Liêu Ninh (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/大陆军队大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-18条–442353.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share