[MINH HUỆ 10-05-2022] Đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp ở các khu vực sau tại Trung Quốc Đại lục đây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Đệ tử Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc Đại lục (2); thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên (2); Thiên Tân (2); thành phố Lan Châu; Sơn Đông (2); đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ; thành phố Bảo Kê, Thiểm Tây; Vân Nam (3); Thạch Gia Trang; khu Hà Đông; Sâm Châu; Vân Nam; Phúc Kiến; khu Đông Lệ, thành phố Thiên Tân.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/被非法关押的大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442387.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share