[MINH HUỆ 10-05-2022] Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn các khu vực dưới đây tại Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ:

Huyện Vĩnh Hưng thuộc thành phố Sâm Châu, Hồ Nam; khu Đồng Nam; thành phố Lâm Thanh; huyện Hồn Nguyên; Cảo Thành; huyện Thanh Nguyên; vùng nông thôn thuộc thành phố Tùng Nguyên (4); thành phố Du Thụ; huyện Tân Tân (3); thành phố Miên Dương; Tân Châu; khu Đại Túc; thành phố Tân Tập; huyện Mông Dương; Đại Liên; Thượng Hải.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/10/乡村大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–442391.html

Đăng ngày 10-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share