[MINH HUỆ 29-03-2019]

Lời nói dối luôn sợ bị người ta vạch trần. Khi mọi người dám tiếp nhận chân tướng, dám nói lên chân tướng thì kẻ ác sẽ không thể lừa gạt chúng ta bằng những lời dối trá, nhờ vậy mọi người cũng sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ ác. Việc minh bạch chân tướng quả thật rất quan trọng!

Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net
Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@minhhue.net

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/29/384491.html

Đăng ngày 02-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share