[MINH HUỆ 03-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp từ các huyện thị và địa khu sau đây ở Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mật Sơn (6); Kê Tây (7); Thang Nguyên (2); Hoa Xuyên (3); Hoa Nam (2); Giai Mộc Tư (5); Hắc Long Giang (7).

Điểm học Pháp ở Mật Sơn; Giai Mộc Tư (2); Mẫu Đan Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/3/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-36条–438490.html

Đăng ngày 04-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share