[MINH HUỆ 02-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bắc Kinh (03); Diên Khánh (05); Triêu Dương (06); Trường Tử Doanh, Đại Hưng (02); Xương Bình (02); Thuận Nghĩa; Mật Vân; Đông Phong, Triêu Dương; Đình Khánh (02); Hải Điến (02); Đông Thành; Thập Tam Lăng, Xương Bình

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/2/北京大法弟子恭祝师尊新年好-26条–438097.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share