[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp làm việc trong các cơ quan nhà nước cùng người nhà tại các khu vực dưới đây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cơ quan nhà nước ở Chiêu Viễn thuộc Yên Đài, tỉnh Sơn Đông; Các cơ quan nhà nước ở huyện Tân thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Hệ thống giao thông vận tải ở Trung Quốc Đại Lục; Cơ quan nhà nước ở Tây Sương thuộc Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên; Cơ quan chính quyền huyện Khai Giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên (6); Hệ thống giao thông tỉnh Liêu Ninh; Cơ quan chính quyền tỉnh Chiết Giang; Hệ thống chính quyền tỉnh Hà Bắc; Cục quản lý hàng không Đông Bắc; Hệ thống giao thông huyện Tân thuộc Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; Cơ quan nhà nước tỉnh Sơn Đông; Hệ thống giao thông quốc gia; Cục thuế Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm.

Nhóm học Pháp: Một cơ quan ở tỉnh An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/大陆国家机关大法弟子恭祝师尊新年好-20条–438181.html

Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share