[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Đường Sơn, Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đường Sơn (9); Phong Nhuận (3); Phong Nam (2); Cổ Dã (2).

Điểm học Pháp ở: Phong Nhuận; Đường Sơn (5).

Nhóm giảng chân tướng ở Phong Nhuận.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/唐山大法弟子恭祝师尊新年好-23条–437946.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share