[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Bổn Khê, Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bổn Khê (15); Hoàn Nhân (2).

Điểm học Pháp ở: Bổn Khê.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/本溪大法弟子恭祝师尊新年好-18条–437964.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share