[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Kê Tây, Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Kê Tây (6); Hổ Lâm (7); Mật Sơn (6); Kê Đông (3).

Điểm học Pháp ở: Hổ Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/鸡西大法弟子恭祝师尊新年好-23条–437991.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share