[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Quảng Châu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quảng Châu (18); Bạch Vân (3).

Điểm học Pháp ở: Thiên Hà (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/广州大法弟子恭祝师尊新年好-25条–437957.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share