[MINH HUỆ 01-02-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thiểm Tây Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

An Khang (3); Thiểm Tây; Du Lâm (2); Hán Trung (2); Bảo Kê (8); nhóm học Pháp ở Bảo Kê (2); Hàm Dương (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/1/陕西大法弟子恭祝师尊新年好-20条–437989.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share