[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hồ Bắc; Hàm Ninh; Ôn Tuyền, Hàm Ninh (4); Kinh Môn; Vũ Hán (7); An Lục, Hiếu Cảm; Hy Thủy, Hoàng Cương; Ma Thành, Hoàng Cương; Tùng Tư, Kinh Châu; Tảo Dương, Tương Phiền; Kinh Châu; Tương Dương; Thập Yển (2); Hoàng Thạch.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436241.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share