[MINH HUỆ 01-01-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022, các đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Sơn Đông (2); Thái An; Lai Châu, Yên Đài; Chiêu Viễn, Yên Đài (7); Vinh Thành, Uy Hải (2); Nhật Chiếu; Yên Đài (3); Tri Xuyên (2); một đệ tử lưu lạc không nhà ở Sơn Đông; Tảo Trang; Trì Bình, Liêu Thành; Nhũ Sơn, Uy Hải.

Nhóm học Pháp ở: Lai Châu, Yên Đài; Yên Đài; Trì Bình, Liêu Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山东大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436255.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share