[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Vân Nam, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Các tiểu tổ học Pháp, gia đình, tập thể và cá nhân đệ tử Đại Pháp ở Vân Nam (01); Côn Minh (15); Thông Hải (01); Ngọc Khê (01); Tây Song (01); Đại Lý (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/云南大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436033.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share