[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp và điểm sản xuất tài liệu tại các khu vực ở thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/哈尔滨大法弟子恭祝师尊新年好-22条–435731.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share