Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2021] Gần đây, tôi nhận thấy khi một số học viên gửi bài viết của họ, họ gửi đến cả trang web Minh Huệ và Chánh Kiến. Theo đó, một số bài viết đã được đăng trên cả hai trang web này cùng lúc. Theo thiển ngộ của bản thân tôi, hành vi này nên dừng lại vì đó là thiếu trách nhiệm với chúng sinh, và không tôn trọng bản thân cũng như trang Minh Huệ. Ngoài ra, nó thậm chí còn không phù hợp với đạo đức xuất bản của xã hội người thường về việc không gửi nhiều lần hoặc đồng thời.

Hướng dẫn gửi bài viết của trang web Minh Huệ nêu rõ không được phép gửi một bài viết đến nhiều nơi vì vấn đề bản quyền. Bên cạnh đó, các biên tập viên của mỗi trang web có thể chỉnh sửa bài viết. Do vậy, sẽ xuất hiện vấn đề một bài viết có nhiều phiên bản khác nhau sau khi được đăng trên các trang web khác nhau.

Trước đây, tôi đã từng làm điều tương tự nhằm tăng cơ hội được đăng bài. Một lần tôi đã gửi một bài viết cho cả Minh Huệ và Chánh Kiến. Biên tập viên của trang Chánh Kiến đã đăng bài viết của tôi. Tuy nhiên, các biên tập viên của Minh Huệ đã có nhiều chỉnh sửa đối với bài viết này, giúp cải thiện đáng kể chất lượng bài viết của tôi.

Trong trường hợp của tôi, hai bài viết được đăng có cùng tiêu đề nhưng có sự khác biệt đáng kể về nội dung. Nếu người thường đọc cả hai bài viết này, họ sẽ nghĩ gì? Liệu điếu đó có làm mất uy tín của cả hai trang web không? Tôi cảm thấy thực sự không tốt và quyết định không bao giờ gửi nhiều nơi nữa.

Mục đích của việc gửi bài chia sẻ là để góp phần cứu độ chúng sinh. Các biên tập viên đóng vai trò là người gác cổng để kiểm tra các bài gửi và đăng các bài viết chất lượng cao, điều này cũng giúp ích cho việc tu luyện của chúng ta.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/8/433388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197042.html

Đăng ngày 22-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share