[MINH HUỆ 22-2-2021]

Từ Mỹ quốc đến Đài Loan, từ ngành kinh tế học đến quản trị kinh doanh. Là những giảng viên đại học dù đã có thành tựu trong lĩnh vực của mình nhưng họ vẫn có những vấn đề nan giải chưa thể giải đáp.

Vì sao có rất nhiều hiện tượng về vũ trụ, thời không nhân thể, sinh mệnh đã vượt khỏi hay thậm chí lật đổ nhận thức của khoa học hiện nay? Ý nghĩa của sinh mệnh rốt cuộc là gì?

Họ đã tìm thấy câu trả lời trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Đại sư Lý Hồng Chí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421227.html

Đăng ngày 3-8-2021

Share