[MINH HUỆ 17-01-2021]

Vào dịp trước “Ngày Nhân quyền Quốc tế” năm 2020 (10/12) các học viên Pháp Luân Công từ 29 quốc gia đã đệ trình danh sách mới nhất những kẻ bức hại Pháp Luân Công lên chính phủ các nước sở tại của mình, đề nghị thực thi cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với những kẻ hành ác và người nhà của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/17/418656.html

Đăng ngày 30-03-2021;

Share