[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Bảo Định, tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Lễ; Phụ Bình (6); Cao Bi Điếm; Lai Thuỷ; Vọng Đô (4); Trác Châu (2); Bảo Định (3); Bác Dã; nhóm học Pháp ở huyện Đường; huyện Đường (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/保定大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425118.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share