[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và huyện thị sau đây thuộc Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đường Sơn; Phong Nhuận (2); Thiên Tây; nhóm học Pháp ở Đường Sơn (3); Phong Nam (3); Loan Châu (3); Tuân Hoá; Cổ Dã (2); Tuân Hoá (2); nhóm học Pháp ở Tào Phi Điện; Thiên An; Lộ Bắc; nhóm học Pháp ở Loan Châu (3); Ngọc Điền (2); Nhạc Đình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/唐山大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–425123.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share