[MINH HUỆ 13-10-2020]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/24/视频-香港女科学家逃往美国-曝光疫情真相-412229.html

Đăng ngày 26-12-2020

Share