Bài viết của Đức Long, phóng viên báo Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 04-08-2020] Ngày 2 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Tự do và Nhân quyền ở Paris, Pháp. Nhiều du khách đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công, đồng thời chủ động ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là việc giết hại các học viên để lấy nội tạng.

0f8d7a85744e223c947f8f61b0237a64.jpg

c22b9fd8952dd9f06a36184fbfc5ac59.jpg

4c8dd5db0bcaedef868de483a5be5b9c.jpg

22a3262e6e153c391df31387f7af1c2f.jpg

Du khách ký tên vào bản thỉnh nguyện

e7c5a0cde24770be65eb06866e5da3b6.jpg

c581644f57978d1b7cc59db38679aabf.jpg

11fe19c3c5c73645ebf294a1f42dac34.jpg

Du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công

ea74adc9abd527d11448248380f2966d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể trên Quảng trường Tự do và Nhân quyền vào Chủ nhật hàng tuần.

Một số du khách Trung Quốc đã đến chỗ các học viên Pháp Luân Công để hỏi han thông tin. Một vài người trong số họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi nghe nói đến tội ác của chính quyền. Họ cũng lấy cuốn cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và các tờ rơi về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

dbc2f243c3499890a529334c290f0b92.jpg

5ab0b7292bfe83e9ab1b4b8cc7cddc92.jpg

Du khách Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Một người đàn ông từ thành phố Rouen có tên Said đã dừng chân xem các học viên Pháp Luân Công tập các bài công pháp và đọc bảng thông tin. Ông nói với một học viên rằng việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng là tuyệt đối thể chấp nhận. Ông nói: “Tôi biết những người ấy bị tước quyền phản kháng, nhưng nếu người châu Âu không cho rằng họ có quyền đó, thì ĐCSTQ sẽ càng táng tận hơn. Ông khích lệ các học viên nói với nhiều người hơn nữa ở các thành phố lớn ở Pháp.”

Một phụ nữ có tên Shopova Fidanka, nói với một học viên, “Bulgaria cũng từng có những nhà lãnh đạo độc tài. Người dân ở đó, đặc biệt là giới trẻ, sau khi học tập và làm việc tại các quốc gia khác đã mang những gì họ học được về nước. Vì thế, sau hơn 10 năm đấu tranh, tình hình đã được cải thiện.” Bà Shopova hy vọng người dân Trung Quốc sẽ tiếp tục phản kháng và tình hình ở Trung Quốc sẽ cải thiện.

77047c0f3537b89d43a5977d3ee48ef7.jpg

Một cư dân Paris đã học bốn bài công pháp của Pháp Luân Công và dự định sẽ học thêm vào Chủ nhật tuần tới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/4/410028.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186321.html

Đăng ngày 15-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share