Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 437: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Tìm ra gốc rễ của chấp trước tu bỏ tâm tật đố, bài chia sẻ trình bày tại Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Quốc tế trực tuyến năm 2020 của các học viên trẻ.

Download


Đăng ngày 14-08-2020

Share