Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức bảy học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị bắt ở bên ngoài tòa án trước phiên tòa xét xử hai học viên khác. Cuối cùng là bài viết của Cao Vũ tại Trung Quốc có tiêu đề: Uy lực của Đại Pháp: Đại Pháp đã cứu cha tôi.

Chương trình phát thanh số 430: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 29/7/2020

Download


Đăng ngày 29-7-2020

Share