Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 15-03-2020] Tất cả sáu thành viên gia đình tôi đều tu luyện. Người trẻ nhất là cháu gái bốn tuổi của tôi. Dù vẫn còn rất nhỏ, nhưng cháu tu được rất tốt, vì chúng tôi đã giúp đỡ cháu trong tu luyện.

Đọc sách Chuyển Pháp Luân hàng ngày

Để giúp trẻ nhỏ học cách nhận biết chữ Hán, giáo viên mẫu giáo bảo cha mẹ chúng tìm một số sách cho chúng đọc.

Con dâu tôi nghĩ rằng đọc sách Chuyển Pháp Luân sẽ tốt hơn những quyển sách của người thường, vì vậy chúng tôi dạy cháu gái của chúng tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Mới đầu, chúng tôi chỉ có thể đọc xong được một đoạn mỗi ngày. Cháu chỉ có thể nhận biết được một vài chữ và chúng tôi phải thường xuyên dừng lại. Cháu cũng dễ bị phân tâm. Cháu chỉ có thể giữ tập trung được một lúc.

Bây giờ, cháu có thể đọc được ba trang một ngày. Cháu nhận ra được ngày càng nhiều mặt chữ và đọc lưu loát hơn.

Cháu có thể ngồi yên và tập trung học Pháp. Nhờ uy lực của Pháp và sự từ bi của Sư phụ, cháu ngày càng trở nên tinh tấn. Cháu cũng thường tham gia nhóm học Pháp và đọc sách thành tiếng.

Luyện năm bài công pháp hàng ngày

Cháu gái tôi học các bài công pháp theo video hướng dẫn luyện công của Sư phụ. Cháu luyện công với chúng mỗi buổi tối.

Ban đầu, khi luyện bài công pháp thứ hai, cháu chỉ có thể giữ tay ở các tư thế trong hai phút. Bây giờ cháu có thể hoàn thành các bài công pháp theo thời lượng của nhạc luyện công và ngồi ở thế song bàn trong một giờ đồng hồ.

Chúng tôi chỉnh sửa động tác của cháu từng chút một và khích lệ cháu. Chúng tôi không vì cháu còn nhỏ mà hạ thấp tiêu chuẩn. Bây giờ, cháu thường xuyên chỉnh sửa các động tác cho chúng tôi và nhắc chúng tôi không nói chuyện khi đang luyện công.

Phát chính niệm

Cháu gái tôi cũng phát chính niệm cùng với chúng tôi. Cháu có thể giữ tĩnh lặng và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Tôi thường đưa cháu đi cùng khi tôi đi giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, và cháu giúp tôi bắt chuyện với những người lạ. Cháu giúp tôi nói với họ chân tướng Đại Pháp vì cháu rất dễ thương và đáng yêu. Thỉnh thoảng cháu ném mũ xuống đất và người qua đường sẽ nhặt lên giúp cháu.

Việc này tạo cơ hội cho tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Cháu tu luyện rất tinh tấn. Đại Pháp đã ban cho cháu trí huệ.

Cháu nói chuyện như một người trưởng thành và biết cách giữ vững bản thân cũng như đề cao tâm tính chiểu theo Pháp.

Cháu hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được Sư phụ. Chúng ta, là những học viên lớn tuổi, cần dành nhiều thời gian và nỗ lực hơn để hỗ trợ các tiểu đệ tử. Các cháu là đệ tử của Sư phụ và là đồng tu của chúng ta. Các cháu là vì Pháp mà đến thế gian. Nếu chúng ta kiên nhẫn hỗ trợ các cháu làm ba việc, cuối cùng các cháu sẽ làm tốt.

Trên đây là chút trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/402431.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/5/3/184320.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share