Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 11-03-2020] Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công, anh Anand ở Pune, Ấn Độ, trở nên khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng. Với mong muốn quảng bá những hiệu quả cải thiện sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, anh đã giới thiệu pháp môn cho bộ phận nhân sự của công ty. Theo đó, vào tháng 8 năm 2018, anh được cho phép giới thiệu Pháp Luân Công cho các nhân viên trong bộ phận của mình.

Anh đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cho 50 đồng nghiệp.

5031b0bb2a332c165e1e5be7381f02ca.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Pune, Ấn Độ, hướng dẫn các bài công pháp cho các nhân viên đang làm việc tại một công ty Công nghệ Thông tin quốc tế

Anh Anand nảy ra ý tưởng giới thiệu Pháp Luân Công cho các nhân viên nữ trong sự kiện mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ. Anh đã tặng sách và chiếu các video về Pháp Luân Công cho các nhân viên ở bộ phận nhân sự (HR). Bộ phận nhân sự đã đồng ý mời các học viên đến hướng dẫn luyện công cho các nhân viên nữ vào hôm mùng 6 tháng 3 năm 2020.

Có 75 nhân viên nữ tham gia sự kiện. Sau đó, nhiều người cho biết họ cảm thấy tràn đầy năng lượng và thư thái. Một số người còn cảm nhận được dòng năng lượng trong cơ thể và trong lòng bàn tay của mình.

7ca72348ccb21cb094f90e5f7c848597.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Pune, Ấn độ, giới thiệu những lợi ích của pháp môn và hướng dẫn các nhân viên của công ty công nghệ thông tin luyện công

03aa2310b3d16323d1325afe49c22a9a.jpg

Các nhân viên của một công ty công nghệ thông tin học các bài công pháp Pháp Luân Công

Các học viên còn giải thích cho những nhân viên này về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài suốt 20 năm qua ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402293.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/20/183710.html

Đăng ngày 23-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share