Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 360: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ Net lần thứ 16 có tiêu đề Ba trải nghiệm kỳ diệu, bài viết đệ tử Đại Pháp tại An Huy, Trung Quốc.

Download


Đăng ngày 17-02-2020

Share