Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện của Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ

Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ (Phần 1)

Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ (Phần 2)

Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ (Phần 3)

Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ (Phần 4)

Học viên Đại Liên kể lại những ngày trân quý bên Sư phụ (Phần 5)

Download


Đăng ngày 15-02-2020

Share