Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 324: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ Net lần thứ 15 có tiêu đề Nhờ tín Sư tín Pháp, chồng tôi đã vượt qua khảo nghiệm sinh tử, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.

Download


Đăng ngày 25-11-2019

Share