[MINH HUỆ 14-07-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 42 thành phố hoặc các huyện thị ở 14 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 86 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

eadb0c59c5cdc8a6f6fedb0a0eb0aecc.jpg

1. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt giữ
2. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Thục Hà bị giam giữ
3. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị giam giữ
4. [Thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trịnh Tố Hoa mất tung tích kể từ khi bị bắt
5. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đặng Truyền Cửu bị kết án bốn năm tù
6. [Thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Từ Trung Huệ bị giam giữ
7. [Thiên Tân] Bốn học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Sáu học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Hồ Kim Bình bị kết án tù
10. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lữu Hữu Chi bị giam giữ
11. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Kiến Mỹ bị cầm tù
12. [Huyện Bác Hưng, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ án của bà Trương Ngọc Trinh chuyển tới viện kiểm sát
13. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Phan Thủy Hoa bị giam giữ
14. [Huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây] Mười hai học viên bị đánh đập tàn bạo ở trong tù
15. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bốn học viên bị giam giữ
16. [Thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Lý Vinh Phong bị bắt giữ
17. [Thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Bà Trương Á Ny và ông Dư Hạo Huy bị bắt giữ
18. [Thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô] Bà Khang Nãi Di bị giam giữ
19. [Thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô] Bà Vương Huệ Trân bị giam giữ hình sự
20. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Ông Uông Duy Thanh bị giam giữ
21. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Quế Tài Hoa bị giam giữ
22. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Thái Trường An bị giam giữ
23. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Nhã Lệ bị giam giữ
24. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ
25. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Hồng và ông Lưu Quốc Bình bị giam giữ
26. [Thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Xuân Nga bị giam giữ
27. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên đã bị kết án tù
28. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Điền Hạnh Bảo đã bị kết án 10 năm tù
29. [Huyện An Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Tần Hương Hoa bị giam giữ
30. [Thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam] Bà Diêu Vệ Ny bị bắt giữ
31. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hà Tiểu Linh bị đưa tới trại tẩy não
32. [Huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lý Nguyệt Hổ bị mất tung tích
33. [Huyện Long Sơn, tỉnh Hồ Nam] Bà Điền Hiểu Hồng đối mặt với phiên tòa
34. [Thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Thục Trân và bà Yến Đông Liên bị bắt giữ
35. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị bắt giữ
36. [Huyện Tân Bân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Quế Phân bị giam giữ
37. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ
38. [Trùng Khánh] Ông Ngô Chí Quần bị mất tung tích kể từ khi bị bắt
39. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Ông Trương Bằng và ông Vương Ngọc Siêu bị bắt giữ
40. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tàng và ông Viên Huy Vũ bị bắt giữ
41. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Thiệu Chí bị kết án năm năm tù
42. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lữ Quan Như và bà Nhâm Hồng Ngọc nhập viện

1. [Bắc Kinh] Ba học viên bị bắt giữ

Bà Lý Bảo Cầm và bà Hác Thu Anh ở thôn Thổ Lâu, trấn Mã Trì Khẩu ở quận Xương Bình, đã bị theo dõi và bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2019, khi đang dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Hiện họ đang bị giam tại đồn công an địa phương.

Bà Hạ Xuân Anh ở quận Tây Thành đã bị camera giám sát ghi được cảnh bà phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị người của Đồn Công an Quảng An Môn Ngoại ở Tây Thành bắt giữ vào ngày 12 tháng 7. Nhà bị lục soát, sách và tài liệu in ấn liên quan tới Pháp Luân Công, cùng một máy in, một điện thoại đi động của bà bị tịch thu. Bà Hạ hiện đang bị giam giữ.

Tham gia bức hại ba học viên:
Đồn Công an Quảng An Môn Ngoại: +86-10-63401010

2. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc] Bà Triệu Thục Hà bị giam giữ

Bà Triệu Thục Hà, 65 tuổi, bị bắt tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 6 năm 2019 khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Triều Dương.

3. [Thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị giam giữ

Bà Đổng Lệ Hồng, bà Lưu Thục Mai, bà Trình Diễm Bình, và bà Trương đã bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Họ hiện đang ở trong một trại tạm giam.

Tham gia bức hại bốn học viên:
Bùi Khải(裴凯), cục trưởng, Cục Công an châu Diên Biên: +86-433-2242001
Bảo Cẩm Điềm (鲍锦湉), phó cục trưởng: +86-433-2242003, +86-13904469056
Kim Ân Kiệt (金恩杰), giám đốc, trại tạm giam thành phố Diên Cát: +86-433-2625444, +86-433-2625464
trại tạm giam thành phố Diên Cát: +86-433–2619152

4. [Thành phố Lãng Trung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trịnh Tố Hoa mất tung tích kể từ khi bị bắt

Bà Trịnh Tố Hoa bị bắt tại nhà vào ngày 5 tháng 7 năm 2019. Hiện vẫn chưa có tung tích của bà.

5. [Thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đặng Truyền Cửu bị kết án bốn năm tù

Ông Đặng Truyền Cửu bị Tòa án thành phố Bành Châu xét xử và kết án bốn năm tù vào ngày 9 tháng 7 năm 2019.

6. [Thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Từ Trung Huệ bị giam giữ

Bà Từ Trung Huệ ở thị trấn Vũ Đô đã bị Tào Hoa Quân, Lưu Thành Dịch, và các cảnh sát khác của Đội An ninh Nội địa thành phố Giang Châu vào chiều ngày 11 tháng 7 năm 2019. Các sách, tài liệu in ấn liên quan tới Pháp Luân Công, và tiền mặt của bà bị tịch thu.

Bà Từ đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Miên Dương.

Tham gia bức hại bà Từ:
Tào Hoa Quân (曹华君): Đội An ninh Nội địa: +86-13890191322
Lưu Thành Nghĩa (刘成义), người của Cục Công an: +86-13909012912

7. [Thiên Tân] Bốn học viên bị bắt giữ

Ông Lưu Văn Vinh bị người của Đồn Công an Vạn Hưng và Phân cục Công an Nam Khai bắt giữ vào sáng ngày 6 tháng 6 năm 2019. Ông hiện đang bị giam trong trại tạm giam Nam Khai.

Bà Cao Thục Anh, 70 tuổi, bà Lưu Bích Châu, 78 tuổi, và bà Tô Bỉnh Cầm, 78 tuổi, ở Đông Bồ Oa, quận Vũ Thanh, bị người của Đồn Công an khu phát triển Vũ Thanh bắt giữ vào ngày 10 tháng 7. Cảnh sát đã tịch thu các ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các máy tính, sách Pháp Luân Công, và 1.000 tệ tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công. Bà Cao hiện đang bị giam trong trại tạm giam Vũ Thanh.

Tham gia bức hại các học viên:
Dương Kiến Toàn (杨建全), đồn trưởng, Đồn Công an khu phát triển: +86-22-82114297
Chu Hải Lâm (周海林), chính ủy, Phân cục Công an Vũ Thanh: +86-13902060905
Trần Đức Quân (陈德军), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-2282167130, +86-2282167128, +86-13920489757
Vương Vĩnh Cách (王永革), giám đốc, trại tạm giam Vũ Thanh: +86-22-82171513, +86-13920412737
Chu Kiến Lâm (周建林), phó giám đốc: +86-13321051399

8. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Sáu học viên bị bắt giữ

Bà Hoàng Ngọc Tình, ngoài 50 tuổi, và một học viên khác cùng với mọt người thân họ Chu bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 7 năm 2019.

Bà Hàn Ngọc Minh và bà Tiêu Quế Phương ở thành phố Sào Hồ bị bắt vào ngày 10 tháng 6. Họ hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Hợp Phì.

Bà Quan Quan Tố Hoa, 85 tuổi, bị cảnh sát của Phòng 610 Lư Dương và Đồn Công an Vu Hồ Lộ bắt giữ vào ngày 11 tháng 7. Nhà của bà bị lục soát. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an An Khánh Lộ.

Bà Bà Hứa Hiểu Nhà, 55 tuổi, bị người của Đồn Công an Đại Thông Lộ ở khu Dao Hải bắt giữ vào ngày 12 tháng 7. Bà bị tạm giam 15 ngày.

Tham gia bức hại các học viên:
Tang Kính Tùng (桑劲松), trưởng phòng, thuộc Đội An ninh Nội địa Dao Hải: +86-551-66262869
Đồn Công an Đại Thông Lộ: +86-551-64483154

9. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ông Hồ Kim Bình bị kết án tù

Ông Hồ Kim Bình bị bắt tại nhà vào ngày 29 tháng 9 năm 2018. Ông bị đưa tới một trại tạm giam, và ông bị xét xử tại cơ sở này vào ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Ông Hồ đã bị Vương Cầm, thẩm phán của Tòa án quận Lan Sơn, kết án 18 tháng tù vào ngày 27 tháng 6.

Tham gia bức hại ông Hồ:
Vương Cầm (王琴), thẩm phán, Tòa án quận Lan Sơn: +86-539-8321879, +86-15666190118
Vương Thắng (王胜), chánh án: +86-539-8965801, +86-17605390077
Mã Chí Hiểu (马志晓), phó chánh án: +86-539-8965802, +86-15666190007
Hách Trung Dũng (赫中勇), phó chánh án: +86-539-8965805, +86-15666190009

10. [Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lữu Hữu Chi bị giam giữ

Bà Lữu Hữu Chi, ở Long Sơn, khu Chương Khâu, đã bị người của Đồn Công an Tảo Viên bắt giữ vào ngày 12 tháng 7 năm 2019, vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Tế Nam.

11. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Kiến Mỹ bị cầm tù

Bà Trần Kiến Mỹ, 63 tuổi, ở thành phố Lâm Truy, đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam bởi Tòa án Truy Xuyên. Bà đã bị đưa tới Nhà tù nữ Tế Nam.

12. [Huyện Bác Hưng, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ vụ án của bà Trương Ngọc Trinh chuyển tới viện kiểm sát

Bà Trương Ngọc Trinh, một nhân viên giao dịch tại chi nhánh huyện Bác Hưng của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đã bị Ngô Lương của Đội An ninh Nội địa Bác Hưng và các cảnh sát khác bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2019.

Bà Trương đã bị đưa tới trại tạm giam Tân Châu, bà đã bị bắt giữ chính thức, và hiện hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Bác Hưng.

Tham gia bức hại bà Trương:
Đội An ninh Nội địa huyện Bác Hưng: +86-543-2167511

13. [Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông] Bà Phan Thủy Hoa bị giam giữ

Bà Phan Thủy Hoa bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 7 năm 2019 vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Công và tài liệu in ấn liên quan của bà bị tịch thu.

Bà Phan đã bị đưa tới Phân cục Công an Hôi Phụ, và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Số 2 Tức Mặc.

14. [Huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây] Mười hai học viên bị đánh đập tàn bạo ở trong tù

Dương Xuân Sinh, trưởng khu giam giữ 15 của Nhà tù huyện Kỳ, đã xúi giục Kỳ Bồi Thực và những phạm nhân khác đánh đập các học viên Pháp Luân Công.

Ông Vương Nghĩa Quân bị đánh đạp tàn bạo đến mức bị gãy bốn xương sườn, màng nhĩ tai trái bị thủng, và hiện ông thể kiểm soát được việc đại tiện.

Mười một học viên khác bị đánh đập đến mức mặt và thân thể của họ đầy rẫy thương tích. Các học viên gồm: ông Lý Kiến Ngô, ông Dương Tân, ông Trương Tây Sinh, ông Triệu Nghĩa Quân, ông Dương Miểu, ông Mã Chiêm Quốc, ông Hạ Nhuận Đường, ông Trương Nham Băng, ông Điền Vân Phi, ông Tiết Phúc Quý, và ông Thành Hạo.

15. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bốn học viên bị giam giữ

Ông Mã Dân Khánh, ngoài 40 tuổi, và mẹ ông bà Vương Tuyết Trinh, 79 tuổi, và bà Trương Huệ, ngoài 60 tuổi, đã bị người của Tổ Điều tra Hình sự Số 2 thuộc Phân cục Giao thông Công cộng của Cục Công an thành phố Quảng Châu theo dõi, và bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 7 năm 2019. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Quảng Châu.

Ông Tằng Gia Canh, 77 tuổi, ở quận Hải Châu, đã bị bắt tại nhà bởi cảnh sát của Phân cục Giao thông Công cộng vào chiều ngày 10 tháng 7. Nhà của ông bị lục soát và hiện ông cũng đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Quảng Châu.

16. [Thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông] Ông Lý Vinh Phong bị bắt giữ

Mười bốn cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Quảng Châu, Cục Công an thành phố Triều Châu, và đồn công an địa phương đã đột nhập vào nhà con gái ông Lý Vinh Phong ở quận Triều Nam và lục soát vào sáng ngày 8 tháng 7 năm 2019. Ông Lý đã bị bắt giữ.

17. [Thành phố Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông] Bà Trương Á Ny và ông Dư Hạo Huy bị bắt giữ

Bà Trương Á Ny ở thành phố Tứ Hội bị người của Phòng 610 bắt giữ vào ngày 3 tháng 7 năm 2019. Bà đã bị đưa tới Đồn Công an Đông Thành.

Cùng ngày hôm đó, ông Dư Hạo Huy ở Cao Yếu cũng bị bắt giữ. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Cao Yếu.

Tham gia bức hại các học viên:
Đội An ninh Nội địa Cao Yếu: +86-758-8392235, +86-758-8392295

18. [Thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô] Bà Khang Nãi Di bị giam giữ

Bà Khang Nãi Di, 77 tuổi, ở quận Tông Châu, đã bị cảnh sát Đội An ninh Nội địa Thông Châu theo dõi và bắt giữ vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát, và các sách Pháp Luân Công bị tịch thu.

Bà Khang hiện đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Nam Thông.

Tham gia bức hại bà Khang:
Hạ Quý Binh (夏季兵), trưởng phòng, Phòng 610 Thông Châu: +86-13801481166
Lục Vệ Đông (陆卫东), đội phó: +86-13962735666
Lữ Kiến Quân (吕建军): +86-13962773980
Tào Thủy Lâ (曹水林), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13901469218
Từ Phong (徐峰), phó đội trưởng: +86-13906289052

19. [Thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô] Bà Vương Huệ Trân bị giam giữ hình sự

Ngày 22 tháng 6 năm 2019, bà Vương Huệ Trân bị một nhân viên bảo an bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà bị đưa tưới Đồn Công an Chính Đông Lộ, và đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

Sau đó, cảnh sát gọi bà Vương đến đồn công an để ký giấy tờ, nhưng khi bà vừa đến, cảnh sát đã bắt giữ và giam giữ hình sự bà. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam thành phố Trấn Giang.

20. [Thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây] Ông Uông Duy Thanh bị giam giữ

Ông Uông Duy Thanh đã bị đồn trưởng Lưu Chí Hoành và chính trị viên Hoàng Tăng Huy của Đồn Công an Bồn Phổ, cùng Hùng Á Bình, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa quận Tầm Dương bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Ông bị đưa tới trại tạm giam thành phố Cửu Giang.

Tham gia bức hại ông Uông:
Lưu Chí Hoành (刘志宏), đồn trưởng, Đồn Công an Bồn Phổ: +86-792-8222074, +86-13807928055
Hoằng Tăng Huy (黄增辉), chính trị viên: +86-13767229933
Hùng Á Bình (熊亚萍), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13970291496, +86-15707923260

21. [Thành phố Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây] Bà Quế Tài Hoa bị giam giữ

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, bà Quế Tài Hoa đã bị người của Đồn Công an Đông Hồ bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà đã bị giam trong trại tạm giam thành phố Ưng Đàm 15 ngày.

22. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Ông Thái Trường An bị giam giữ

Ông Thái Trường An ở huyện Thuận Bình bị bắt tại nhà bởi người của Đồn Công an thị trấn Thành Quan bắt giữ vào chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019. Ông đã bị giam 10 ngày.

23. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Bà Lưu Nhã Lệ bị giam giữ

Ngày 4 tháng 7 năm 201, bà Lữu Nhã Lệ ở huyện Vĩnh Thanh đã bị báo cảnh sát vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân. Bà đã bị người của Đồn Công an Bắc Tân Lục bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 7, và sẽ bị giam giữ 20 ngày.

24. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Nhiều học viên bị bắt giữ

Chiều ngày 13 tháng 7 năm 2019, bà Lý Diễm Hoa cùng nhiều học viên khác ở huyện Vi Trường (hay còn gọi là huyện tự trị dân tộc Mãn, dân tộc Mông Cổ-Vi Trường) đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Vi Trường bắt giữ. Nhà của họ bị lục soát.

25. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Hồng và ông Lưu Quốc Bình bị giam giữ

Bà Vương Hồng và ông Lưu Quốc Bình đã bị người của Đồn Công an Trương Quan Truân bắt giữ vào tối ngày 7 tháng 7 năm 2019, vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Cả hai học viên này đều bị đưa tới trại tạm giam thành phố Thương Châu.

26. [Thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Xuân Nga bị giam giữ

Bà Vương Xuân Nga ở mỏ dầu Hoa Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 7 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam thành phố Bảo Định.

27. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên đã bị kết án tù

Ông Tả Hồng Đào, ông Ngô Văn Chương, ông Lý Quốc Ái, và ông Lưu Trường Phú đã bị Tòa án huyện Xương Lê xét xử vào tháng 1 năm 2019. Họ đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Tần Hoàng Đảo, nhưng cơ quan này đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu mà không tổ chức xét xử vào ngày 7 tháng 7.

Ông Tả đã bị kết án 13 năm tù, ông Ngô 11 năm, ông Lý 10 năm, và ông Lưu 8 năm.

28. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Điền Hạnh Bảo đã bị kết án 10 năm tù

Ông Điền Hạnh Bảo đã bị kết án 10 năm tù và phạt 50.000 tệ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án trung cấp thành phố Hành Thủy. Gần đây, luật sư của ông Điền đã thông báo với gia đình ông rằng kháng cáo đã bị bác bỏ, và bản án ban đầu bị giữ nguyên.

Ông Điền đã bị đưa tới Nhà tù Bảo Định vào ngày 17 tháng 6 năm 2019.

29. [Huyện An Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Tần Hương Hoa bị giam giữ

Bà Tần Hương Hoa, 64 tuổi, ở thông Tiểu Trại, hương Hứa Gia Câu, đã bị bắt giữ tại nhà vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam huyện An Dương.

30. [Thành phố Bình Đính Sơn, tỉnh Hà Nam] Bà Diêu Vệ Ny bị bắt giữ

Bà Diêu Vệ Ny đã bị người của Phòng 610 địa phương bắt giữ hồi đầu tháng 7 năm 2019..

31. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hà Tiểu Linh bị đưa tới trại tẩy não

Bà Hà Tiểu Linh bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Bà đã bị giam trong trại tạm giam nữ thành phố Vũ Hán 10 ngày, và sau đó bị chuyển tới Trại tẩy não Nam Hồ ở khu Vũ Xương.

32. [Huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lý Nguyệt Hổ bị mất tung tích

Ông Lý Nguyệt Hổ bị cảnh sát của Đồn Công an Chương Điền bắt giữ vào tối ngày 10 tháng 7 năm 2019. Hiện không rõ tung tích của ông.

Tham gia bức hại ông Lý:
Đồn Công an Chương Điền Tự: +86-7165731070
Tiết Duy Bân (薛维斌), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-7165731858, +86-7165226195, +86-13507253166
Hướng Tiểu Dương (向小阳), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-1567217297, +86-13872375668
Tạ Phong (谢峰), trưởng phòng, Phòng 610: +86-13197416621

33. [Huyện Long Sơn, tỉnh Hồ Nam] Bà Điền Hiểu Hồng đối mặt với phiên tòa

Bà Điền Hiểu Hồng, hiện đang sinh sống ở nhật Bản, trở về quê nhà ở huyện Long Sơn, tỉnh Hồ Nam, để lo tổ chức đám cưới cho con gái. Bà đã bị theo dõi sau khi gửi tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, và đã bị cảnh sát của Đồn Công an Dũng Xa bắt giữ vào ngày 1 tháng 4 năm 2019. Hiện bà đang đối diện với việc bị xét xử.

34. [Thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Dương Thục Trân và bà Yến Đông Liên bị bắt giữ

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, Bà Dương Thục Trân và bà Yến Đông Liên bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới Đồn Công an Hoài Xuyên, và đã trở về nhà.

Tham gia bức hại bà Dương và bà Yến:
Ngô Tuân (吴洵), đồn trưởng, Đồn Công an Hoài Xuyên: +86-731-83625510, +86-13975834563, +86-18684646563
Lôi Giác (雷觉), chính trị viên: +86-13807497118
Hoàng Tân Minh (黄新明), đồn phó: +86-13808498697
Phan Nhạc Lâm (潘岳霖): +86-13975853886

35. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Năm học viên bị bắt giữ

Bà Dương Bình bị người của Cục Công an thành phố Đại Liên và cảnh sát mặc thường phục của Đồn Công an Đại Liên Loan bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019. Ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Công, một máy tính, và một máy in bị tịch thu. Bà Dương hiện đang bị giam trong trại tạm giam Đại Liên.

Bà Tạ Huệ Hiền ở Lữ Thuận Khẩu bị người của Đồn Công an Thị Trường ở Lữ Thuận Khẩu bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 19 tháng 7. Các sách Pháp Luân Công, một máy tính, một máy in bị tịch thu. Bà Tạ hiện đang bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

Ông Đinh Quốc Thần và vợ ông ở Kim Phưởng bị cảnh sát của Đồn Công an Tiên Tiến bắt giữ ở quận Kim Châu vào ngày 10 tháng 7. Nhà của họ bị lục soát. Ông Đinh hiện đang bị giam trong trại tạm giam Kim Châu. Vợ ông đã được thả.

Ông Trương Ba ở thành phố Trang Hà bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại ga tàu vào chiều ngày 11 tháng 7, vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Diêu Gia.

Tham gia bức hại các học viên:
Đồn Công an: +86-411-86630017, +86-411-86613098, +86-411-86614453

36. [Huyện Tân Bân, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Quế Phân bị giam giữ

Bà Triệu Quế Phân ở thôn Nam Gia, thị trấn Tân Tân, đã bị Thịnh Quốc Trụ, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tân Tân, và các cảnh sát khác bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát.

Ông Triệu bị đưa tới trại tạm giam thành phố Phủ Thuận.

37. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt giữ

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, bà Lý Thục Bình bị người của Phân cục Công an quận Hoàn Bình bắt giữ tại nhà. Nhà của bà bị lục soát.

Ông Mưu Lạc, cô Trương Bảo Hoa (38 tuổi) và bà Diêu Tú Lan cũng bị bắt giữ.

38. [Trùng Khánh] Ông Ngô Chí Quần bị mất tung tích kể từ khi bị bắt

Ông Ngô Chí Quần, 71 tuổi, là nhân viên Nhà máy Vải bông dày Số 4 ở khu Đông Tân Đà, quận Hợp Xuyên, đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2019, khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Hai điện thoại di động và các sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu.

Ông Ngô bị mất tung tích kể từ đó.

39. [Thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây] Anh Trương Bằng và anh Vương Ngọc Siêu bị bắt giữ

Anh Trương Bằng, 35 tuổi, và anh Vương Ngọc Siêu, khoảng 26 tuổi, đã bị bắt tại nhà vào cuối tháng 6 năm 2019. Cảnh sát tịch thu các máy tính, máy in, và các tài sản cá nhân khác của họ. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của hai học viên.

40. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tàng và ông Viên Huy Vũ bị bắt giữ

Bà Tàng bị bắt tại nhà vào ngày 9 tháng 7 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

Ông Viên Huy Vũ đã bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 12 tháng 7. Nhà của ông bị lục soát, và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu.

41. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Lý Thiệu Chí bị kết án năm năm tù

Ông Lý Thiệu Chí bị bắt vào năm 2017, và đã bị kết án năm năm tù vào ngày 10 tháng 5 năm 2019. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân.

Tham gia bức hại ông Lý:
Hà Phúc (何福), thụ lý án: +86-431-88558641, +86-17643108599
Lý Đông Hạc (李东鹤), Tòa án Trung cấp thành phố Trường Xuân: +86-13634311230, +86-431-88558645

42. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lữ Quan Như và bà Nhâm Hồng Ngọc nhập viện

Ngày 6 tháng 6 năm 2019, Tòa án quận Nhượng Hồ Lô đã kết án bà Lữ Quan Như bảy năm tù. Bà đã tuyệt thực và phải nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày.

Bà Nhâm Hồng Ngọc bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7. Bà cũng phải nhập viện.

Tham gia bức hại bà Lữ và bà Nhâm:
Trương Tân Lạc (张新乐), thẩm phán : +86-13359596629
Bạch Cảnh Quyền (白景权), chánh án, Tòa án quận Nhượng Hồ Lô: +86-459-5509009, +86-13936708080
Ngụy Văn Bân (魏文斌), phó chánh án: +86-459-5997575, +86-13359596118
Vương Quảng Minh (王广明), thẩm phán: +86-18145999201, +86-13359594008


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/389965.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/1/178679.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share