Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 22-10-2018] Ngày 13 tháng 10 năm 2018, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Brazil đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Sao Paulo.

a8f331a3eb080c3538c8ee1287387edb.jpg

Luyện công tập thể trước Lãnh sự quán Trung Quốc

Hôm trước khi diễn ra Pháp hội, một số học viên đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc để kháng nghị cuộc bức hại suốt 19 năm qua của Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp. Tại sự kiện này, 18 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một nhóm các học viên khác đã đến Avenida da Liberdade, điểm đến du lịch nổi tiếng ở Brazil để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho công chúng. Rất nhiều người Châu Á nhập cư sống ở đó, cùng rất nhiều du khách đến địa điểm này mỗi ngày. Nơi đây còn là trung tâm văn hóa và giải trí dành cho những người Trung Quốc sống tại địa phương này.

2865aadfbdf57063d83f422f91d6ec20.jpg

Các học viên luyện bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp

0cf982a51202c46b2db20b53ca058352.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường

Các học viên trưng bày một tấm biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và phát tặng hàng trăm quả bóng bay cho du khách. Họ còn dựng các tấm áp phích giúp người qua đường và du khách biết được thông tin và sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

b8cbb0d67c0352c64cb068aa35b26d65.jpg

Thắp nến tưởng niệm

Các học viên cũng tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ các đồng tu đã qua đời vì bị bức hại tại Trung Quốc

7ec9de68ca7a6abcc6b9b1a774976f02.jpg

Luyện công tập thể tại Parque da Luz

Vào ngày sau Pháp hội, các học viên đã cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Parque da Luz. Rất nhiều người Trung Quốc đi dạo trong công viên trông thấy các học viên đang luyện công. Họ tiến đến chỗ các học viên để tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Phần lớn trong số họ đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/22/376102.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/27/173024.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share