Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thái Lan

[MINH HUỆ 6-9-2018] Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được Tổ chức Xúc tiến Dược phẩm Truyền thống và Thay thế Thái Lan mời tham gia Triển lãm Thực phẩm và Thảo dược thường niên lần thứ 3 tại Khu đô thị Muang Thong Thani.

Trong năm ngày triển lãm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phát tặng tờ rơi giới thiệu, hướng dẫn các bài công pháp tại gian hàng, và trình diễn các bài công pháp trên sân khấu sự kiện. Nhiều người đã mua các sách Pháp Luân Đại Pháp và video hướng dẫn tại gian hàng.

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 ở Trung Quốc. Vì những hiệu quả trong việc cải thiện sức khỏe cả thân lẫn tâm, môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn này đã nhanh chóng trở thành môn tập khoan thai phổ biến nhất ở Trung Quốc, và sau đó được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

46349072934227a7256efc5ecd4996fb.jpg

8763e689d2e36ec6cd702b6063786062.jpg

Trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Công và biểu diễn trống lưng trên sân khấu sự kiện

9b822935c69cfd541bc3b27ee6d69c9c.jpg

b3149baba913190008665dd2ca3c9090.jpg

9added59f6c85d0cda5b5ac0e2a8611b.jpg

74906ffda3c31e438783292d1fee7c10.jpg

Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và học các bài công pháp tại gian hàng

0a61e2e7d05a60be0b1e1f75c9458987.jpg

Một số khán giả tập theo các động tác khi xem màn trình diễn bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu sự kiện


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/6/373447.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/9/11/171848.html

Đăng ngày 14-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share