Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 106: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 10 có tiêu đề Đệ tử Đại Pháp không quản lạnh giá nóng nực khẩn cấp cứu người, bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Download

 


Đăng ngày 25-6-2018.

Share