Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển, Canada và Mỹ quốc. Tiếp đó là thông tin 8 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc bị bắt trong một ngày vì khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Cuối cùng là chia sẻ của một vị hiệu trưởng về việc bà đã phục hồi sức khỏe một cách đáng kinh ngạc và quản lý trường học thành công nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Chương trình phát thanh số 101: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 13/6/2018

 

Download


Đăng ngày 13-6-2018.

Share