[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại Lục (03); Giai Mộc Tư; Liêu Ninh (05); Bắc Kinh (05); Quảng Đông (02); Giang Tô (03); Cát Lâm (02); Sơn Đông (03); Nội Mông Cổ; Tứ Xuyên; Hắc Long Giang (03); Hà Bắc (07); Giang Tây (03); Hồ Bắc; An Huy.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366468.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.