[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông (02); Bắc Kinh; Hắc Long Giang (08); Quảng Đông (02); Thượng Hải; Tứ Xuyên (02); Cát Lâm; Hà Bắc (05); Liêu Ninh; Giang Tây (03); Cam Túc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366474.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.