[MINH HUỆ 14-5-2018]

Đệ tử Đại Pháp tại các tỉnh thành và địa khu sau đây ở Trung Quốc Đại lục mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hắc Long Giang (02); Hà Bắc (08); Bắc Kinh (02); Nội Mông Cổ; Liêu Ninh (04); Hồ Nam (04); Tứ Xuyên (02); Sơn Đông (03); Trung Quốc Đại lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/14/366480.html

Đăng ngày 17-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share