[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Thường Châu (7); thành phố Trấn Giang; Liên Vân Cảng (2); Nam Kinh (3); quận Cám Du thuộc Liên Vân Cảng (4); huyện Phụ Ninh thuộc Diêm Thành; huyện Phố Khẩu thuộc Nam Kinh (3); huyện Côn Sơn thuộc Tô Châu; quận Tuyền Sơn thuộc Từ Châu (2); huyện Lật Thủy thuộc Nam Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393206.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share