[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Tăng Thành, Việt Tú, Thiên Hà (6), Phiên Ngu, Bạch Vân, Tây An, Hải Châu (2) và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/广州大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393035.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share