[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Tảo Cường, Thương Châu, Hàm Đan, Hành Thuỷ, Tuy Hoá, Hình Thai, Long Hoá, Xương Lê, Hùng An Tân ở tỉnh Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河北大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–393110.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share