[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Quảng Châu kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Thành phố Quảng Châu (13); khu Tăng Thành; nhóm học Pháp khu Việt Tú; khu Thiên Hà (4); thị trấn Trường Đinh, huyện Hải Lâm, thành phố Mẫu Đan Giang, Hắc Long Giang.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/广州大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392513.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share