[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Trùng Khánh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Vĩnh Xuyên, Giang Bắc (2), Đồng Nam (2), Trường Thọ, nhóm học Pháp ở Du Trung, Phù Lăng (4), Bắc Bội (3), Vinh Xương, Nam Ngạn, Quảng Đông, và đệ tử Đại Pháp khác tại Trùng Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/重庆大法弟子恭祝师尊中秋好-19条–392530.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share